chevron carousel-svg hamburger close

Premye kowòt anseyan-lidè komanse pwogram Anseye Pou Ayiti nan 2015. Nou di mèsi pou mouvman lidèchip kolektif k ap pran jarèt pandan dènye ane sa yo. Transfòmasyon kapab fèt — manm kowòt nou yo ak aprenan nou yo ap ouvè wout ki baze sou respè ak apresyasyon pou kominote yo. N ap mennen menm konba — e ansanm n ap reyisi.

Reyalizasyon 2015 (English, Kreyòl)

Reyalizasyon 2016 (English)

Reyalizasyon 2017 (English, Kreyòl)

Reyalizasyon 2018 (Kreyòl)

Reyalizasyon 2019 (English, Kreyòl)

Reyalizasyon 2020 (English, Kreyòl)

Reyalizasyon 2021 (English)