chevron carousel-svg hamburger close

The 2023 application is now available for the teacher-leader cohort, parent cohort, and school leader cohort programs. Share your interest in receiving the 2023 application by completing the below form.

Download this booklet (PDF, in Kreyòl) for more information about APA's cohort fellowships.

Anseye Pou Ayiti: Kominikasyon Enterè 2022

ETAP #1 (genyen 2 pati pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa dezyèm etap la sou imèl ou an janvye 2022 aprè ou soumèt fòm sa a, avèk yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la):

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki vle kominike enterè yo pou fè pati yon kowòt nan Anseye Pou Ayiti pou lane 2022 a kòm Anseyan-Lidè, Direktè-Lidè ak Paran-Lidè. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kritè pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://rebrand.ly/APAkesyon


Ranpli epi soumèt fòm kominikasyon enterè sa a si w kalifye epi enterese ak objektif, valè yo ak misyon mouvman APA. Answit w ap jwenn yon lyen oubyen yon aplikasyon sou papye pou konplete aplikasyon fòmèl la. (Si w vle vin Anseyan-Lidè w ap resevwa yon lyen par imèl kidonk fòk ou pataje yon adrès imèl pèsonèl nan anrejistreman sa a.)


Ansanm nou fò!