chevron carousel-svg hamburger close

Thank you for your interest in the Anseye Pou Ayiti movement. Share your interest in receiving the 2024 application for one of our cohorts (teacher leader, parent leader, school leader) by completing the below form.

Download this booklet (PDF, in Kreyòl) for more information about APA's cohort fellowships.

Anseye Pou Ayiti | Kominikasyon enterè 2024

ETAP #1 (genyen 2 pati pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa dezyèm pati a sou imèl ou, aprè ou fin soumèt fòm sa a, avèk yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la).

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki enfòme de Anseye Pou Ayiti e vle kominike enterè yo pou fè pati youn nan kowòt yo pou lane 2024 a swa kòm Anseyan-Lidè, Direktè-Lidè oubyen Paran-Lidè. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kritè pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://rebrand.ly/APAkesyon


Ranpli epi soumèt fòm kominikasyon enterè sa a si w kalifye epi enterese ak objektif yo, valè yo ak misyon mouvman APA. Answit, w ap jwenn yon lyen sou imèl ou oubyen yon aplikasyon sou papye pou konplete aplikasyon fòmèl la pou Anseyan-Lidè, Paran-Lidè oubyen Direktè-Lidè. (N.B. pa bliye pataje yon adrès imèl pèsonèl nan anrejistreman sa a). N.B. 2 moun ki marye, frè ak sè, 2 manm menm fanmi pa elijib pou aplike pou pwogram nan, nan menm kowòt la. Pa egzanp 2 paran p ap kapab fè pati kowòt paran ansanm.


Ansanm nou fò! 

(Kesyon? Kontakte 4895-4508 / 4237-8260 / application@anseyepouayiti.org)Informations de contact