chevron carousel-svg hamburger close

Join Our Next Cohort

Join Our Next Cohort

Applications are open for teacher leaders, parent leaders, and school leaders who want to build a bright future for Haiti by starting with their own community. Read more about the application and fellowship process by downloading the Cohort Booklet.

Expression of Interest 2024

Accomplishing this form is Step 1 of your Anseye Pou Ayiti application. There are 2 steps to the application process. Upon submission of Step 1, you will receive email by January with the link to Step 2, completing the formal application.

This form is intended for all those who wish to express their interest to be a cohort of Anseye Pou Ayiti for the year 2023 as a teacher leader, school leader or parent leader.

Accomplish this form if you meet our qualifications, and are interested in the goals, values​, and mission of the APA movement. You will then receive a link or a paper form to complete the formal application. (If you’re applying to be a teacher leader, you will receive a link by email, so you will be required to share a personal email address in the form below.)

Together, we are strong!

Anseye Pou Ayiti | Kominikasyon enterè 2024

ETAP #1 (genyen 2 pati pou konplete aplikasyon w pou Anseye Pou Ayiti -- w ap resevwa dezyèm pati a sou imèl ou, aprè ou fin soumèt fòm sa a, avèk yon lyen pou konplete aplikasyon fòmèl la).

 

Fòm sa a fèt pou tout moun ki enfòme de Anseye Pou Ayiti e vle kominike enterè yo pou fè pati youn nan kowòt yo pou lane 2024 a swa kòm Anseyan-Lidè, Direktè-Lidè oubyen Paran-Lidè. Mèsi paske ou pral aprann plis sou misyon, apwòch ak kritè pou kandida ki vle aplike sou sit entènèt nou an: https://rebrand.ly/APAkesyon


Ranpli epi soumèt fòm kominikasyon enterè sa a si w kalifye epi enterese ak objektif yo, valè yo ak misyon mouvman APA. Answit, w ap jwenn yon lyen sou imèl ou oubyen yon aplikasyon sou papye pou konplete aplikasyon fòmèl la pou Anseyan-Lidè, Paran-Lidè oubyen Direktè-Lidè. (N.B. pa bliye pataje yon adrès imèl pèsonèl nan anrejistreman sa a). N.B. 2 moun ki marye, frè ak sè, 2 manm menm fanmi pa elijib pou aplike pou pwogram nan, nan menm kowòt la. Pa egzanp 2 paran p ap kapab fè pati kowòt paran ansanm.


Ansanm nou fò! 

(Kesyon? Kontakte 4895-4508 / 4237-8260 / application@anseyepouayiti.org)