chevron carousel-svg hamburger close

Anseye Pou Ayiti ap asepte resevwa kontribisyon pou ede finanse pwogram li yo. Nou apresye sipò w! Pou lòt opsyon pou w kontribye ann Ayiti: tanpri kontakte 509-4895-4508 oswa itilize kont Anseye Pou Ayiti nan Unibank (250-1022-1292076).

Klike pou videyo sou misyon ak apwòch Anseye Pou Ayiti pou tout timoun jwenn bon jan kalite edikasyon!

N ap siyale w sa: Anseye Pou Ayiti ap resevwa don kounye a atravè yon òganizasyon ki rele Omprakash ki espesyalize nan ranmase kontribisyon moun bay kòm don. Lè w klike sou bouton pou fè don an ou pral dirèkteman sou paj Anseye Pou Ayiti/Omprakash la, pa enkyete w, tout don ou fè pral nan òganizasyon Anseye Pou Ayiti. Gade anba la a w ap wè plis ransèyman sou òganizasyon Omprakash a.