chevron carousel-svg hamburger close
Kominote Ayisyen yo ap fè yon gwo chanjman pozitif nan tout peyi a gras ak edikasyon.

Sitwayen-Lidè yo pote kole avèk APA pou yo fè salklas la ak kominote a fè yon sèl. Yo rive fè sa paske yo pataje menm idantite epi aji ansanm.

Patisipe
dump(svg)

About Us

 • Misyon & Vizyon
 • Modèl Nou
 • Enpak Nou Fè
 • Misyon & Vizyon

  Mouvman an

  Misyon

  APA travay avèk Sitwayen-Lidè lokal ki ap chanje sistèm edikasyon Ayiti an pou libere li. Objektif la se bay pwochen jenerasyon Ayisyen yo zouti yo bezwen tankou konesans, konpetans, ak mantalite ki nesesè pou yo dekouvri tout sa yo kapab fè.

  Vizyon

  APA anvizaje kreye yon mouvman kolektif ki gen ladan l Sitwayen-Lidè lokal k ap travay pou granmounize sistèm edikasyon an pandan yo ap konsantre yo sou istwa, kilti, ak idantite Ayisyen an epi redefini zafè lidèchip la nan yon mannyè ki gen sans pou kominote a.

 • Modèl Nou

  Modèl APA a

  Depi 2014, APA rekrite plis pase 600 Anseyan-Lidè, Paran-Lidè ak Direktè-Lidè pou pote chanjman pozitif anndan salklas yo ak nan tout kominote a. APA ap vanse pi douvan epi nou ap fè yon gwo diferans nan kominote nou ap travay avèk yo an Ayiti. Epitou, nou ap devlope relasyon nou avèk yon dividal lidè ki ap fè chanjman pozitif nan peyi a.

 • Enpak Nou Fè

  • 21,000 aprenan nou rive touche
   21,000
   aprenan nou rive touche
  • 1,793 moun nan kominote a te mobilize pou fè konbit
   1,793
   moun nan kominote a te mobilize pou fè konbit
  • 613 lidè nou ekipe
   613
   lidè nou ekipe
  • 95% nan anbasadè yo kontinye ap aprann
   95%
   nan anbasadè yo kontinye ap aprann
  • 83% to reyisit an mwayèn nan salklas yo pa rapò ak mwayènnasyonal la ki se 41%
   83%
   to reyisit an mwayèn nan salklas yo pa rapò ak mwayènnasyonal la ki se 41%
  • 10 anbasadè ki kolabore nan Ministè Edikasyon an
   10
   anbasadè ki kolabore nan Ministè Edikasyon an