chevron carousel-svg hamburger close
Mouvman Nou

Enpak Mouvman an Fè

Gras ak kowòt, patnè, ak alye nou yo, nou fè bagay yo bouje pou nou ka pote chanjman ki pozitif an Ayiti.

Nou ap mennen yon mouvman pou nou asire nou chak moun genyen menm chans nan zafè edikasyon ak jistis sosyal. Jwenn plis enfòmasyon sou enpak mouvman nou an fè anba a.

Rapò Enpak